Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

summermind
3873 d1df
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viarhubarbrr rhubarbrr

May 16 2017

summermind
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski

May 06 2017

summermind
7064 fa6f 500
Reposted fromTenSigis TenSigis vialouve louve
summermind
1516 ebd0
changes...
Reposted frommissmaya missmaya viamayamar mayamar

May 05 2017

summermind

May 04 2017

summermind
3975 ab4f
5721 41be 500
Reposted fromamatore amatore

April 25 2017

3895 a05a 500
Reposted fromsongforaname songforaname

April 23 2017

summermind
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclementiines clementiines

April 22 2017

summermind
0059 ef01
Reposted fromjohnkeats johnkeats

April 12 2017

summermind

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viabrzask brzask
summermind
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4598 242c 500

April 10 2017

summermind
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viajanealicejones janealicejones
9468 8e13

April 07 2017

6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viakitewalk kitewalk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl