Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

1283 0df1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn

March 25 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viasadporn sadporn
4244 bcbc
Reposted fromkniepuder kniepuder viasadporn sadporn
summermind
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viajanealicejones janealicejones
summermind
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatereseek tereseek
summermind
1700 9661 500
Reposted fromveridiana veridiana viasofakante sofakante

March 17 2017

summermind
8909 3b75
Reposted fromiamstrong iamstrong viaTheEvexe TheEvexe
8407 b41d 500
Reposted fromlevindis levindis viaTheEvexe TheEvexe

March 15 2017

summermind
0720 23af 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
1221 c0f9 500

janvranovsky:

Pink residence in Morishita, Tokyo | © Jan Vranovský, 2016

Reposted fromerial erial viajanuschytrus januschytrus
summermind
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasz asz

March 13 2017

summermind
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 12 2017

summermind
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaasz asz
summermind
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viaasz asz
No matter how cruel the world becomes
You must never let go of your kindness.
carlinrose, advice from my mum (via wnq-writers)
Reposted fromamatore amatore
9924 7754
Reposted fromamatore amatore

March 11 2017

6601 b199 500
Reposted fromamatore amatore
summermind
8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viaclementiines clementiines

March 08 2017

summermind
0795 cf71
Reposted fromorangecrush orangecrush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl