Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

5105 38c2 500

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatutaj tutaj
summermind
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafireaway fireaway
summermind
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viafireaway fireaway
7286 359d
Reposted fromPainy Painy viaTheEvexe TheEvexe
summermind
2614 f121 500

November 06 2017

4541 a368
Reposted fromdivi divi viaTheEvexe TheEvexe

November 05 2017

summermind
6024 63dc
Reposted fromblithely blithely viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 02 2017

summermind
3998 f2ec
Reposted fromkarahippie karahippie viafireaway fireaway

October 06 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
summermind
Reposted fromFlau Flau viaroyse royse

September 13 2017

summermind

September 06 2017

2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaemciu emciu

August 20 2017

summermind
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viazginieszmarnie zginieszmarnie
summermind
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae

July 30 2017

summermind
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka

July 29 2017

summermind
Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci.

July 09 2017

8731 4515 500

July 08 2017

summermind
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viamuviell muviell
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viawarkocz warkocz
summermind
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl