Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

summermind

September 06 2017

2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaemciu emciu

August 20 2017

summermind
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viazginieszmarnie zginieszmarnie
summermind
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae

July 30 2017

summermind
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka

July 29 2017

summermind
Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci.

July 09 2017

8731 4515 500

July 08 2017

summermind
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viamuviell muviell
9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viawarkocz warkocz
summermind
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viawarkocz warkocz
summermind
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawarkocz warkocz
summermind
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
summermind
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaszpaqus szpaqus

July 04 2017

summermind
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaszarakoszula szarakoszula
summermind
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaszarakoszula szarakoszula
summermind

July 01 2017

summermind
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
8085 9661 500
Reposted fromnavita navita vialexxie lexxie

June 27 2017

May 16 2017

9643 3857 500
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl